Udeservering

Udeservering på Køge Havn

I Køge Kommune giver vi i særlige tilfælde tilladelse til at vejarealer benyttes til udeservering.

Hvordan søger jeg?

Hvis du ønsker at benytte vejareal til udeservering, skal du sende en ansøgning til Anlæg enten på tmf@koege.dk eller som brev til Teknik- og Miljøforvaltningen, Anlæg, Torvet 1, 4600 Køge.

Sagsbehandlingstid
Du skal regne med en sagsbehandlingstid på 10 arbejdsdage.

Hvad koster det?
Priserne for brug af vejareal til udeservering kan du finde i "Regulativet for Køge Torv" eller nederst på denne side:

Regulativet for Køge Torv

Lovgivning

Tilladelser gives i henhold til "lov om offentlige veje §54 og §80 stk. 1, stk. 1" på nogle "specifikke vilkår".Arealer til udeservering - priser for leje af Klik her for at vise tabellen

Arealer til udeservering - priser for leje af: (Pris kr./m2/år (sæson))

2020*

2021*

Bymidten (Torvegader, Brogade, Vestergade og gågaderne, Stadions- og Kulturtorvet)
0,00
 0,00
Havnepladsen og Åbassinet
0,00
 0,00
Ølby Center
0,00
 0,00
Øvrige områder
0,00
 0,00
Udeservering på Køge Torv Baseret på kontrakter  

* Ifm. budgetforliget for 2020-23 blev det politisk besluttet, at der ikke skal opkræves noget for udeservering, undtaget er udeservering på Køge Torv.


Kontakt Anlægsafdelingen
Opdateret af Anlægsafdelingen 04.03.21