Tilmelding

Du tilmelder dig en aktivitet direkte hos arrangøren.

Tilmeldingen er åben!

Du skal tilmelde dig en aktivitet direkte hos arrangøren/foreningen. Således bliver det nemmere for arrangøren at planlægge aktiviteterne og samtidig imødeser vi regler om databeskyttelse (GDPR). 

Tilmelding

Se under den enkelte aktivitet hvilken e-mail-adresse du skal bruge ved tilmelding. 

Ved tilmelding skal du oplyse:

  1. Aktivitetens navn
  2. Dato for aktivitet
  3. Barnets navn
  4. Barnets fødselsår (ikke cpr.nummer)
  5. Din e-mail
  6. Dit telefonnummer

Bemærk: Du kan ikke tilmelde dig via telefon.

Kvittering for tilmelding

Du er først endelig tilmeldt, når arrangøren/foreningen har svaret din mail.

-----------------------

Sommersjov under covid-19

Køge Kommune gennemfører Sommersjov i år selvom covid-19-situationen ændrer en smule ved konceptet. Det kan f.eks. komme til udtryk ved færre aktiviteter og færre pladser ved hver aktivitet. Foreningerne skal herudover leve op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger når de gennemfører en aktivitet. Det er udelukkende foreningens ansvar, at tilrettelægge og gennemføre aktiviteterne inden for sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Opdateret af Køge Kommune 02.06.20